Geen tolver­hoging Franse snelwegen

Geschreven: maandag 25 mei 2015 Geschreven door Redac­tie ASCI

Goed nieuws voor auto­mo­bilis­ten die met hun auto over de Franse snel­we­gen rij­den; er is dit jaar geen tolver­hoging op de Franse snelwegen.

De eerdere plan­nen om op de Franse snel­we­gen de tolver­goedin­gen te ver­hogen zijn voor­lopig van de baan, zo maakt pre­mier Manuel Valls bekend.

Onder­han­delin­gen péage
Eerder dit jaar werd bek­end dat de tarieven voor Franse tol­we­gen met ruim 1 % ver­hoogd zouden wor­den. De Franse regering en de tol­weg­be­heerders hebben onder­han­deld over een akko­ord waarin onder andere de tolver­hoging geregeld wordt. Dit akko­ord is wel getek­end, maar de tolver­hoging is uitgesteld.

De tarieven van de ‚péages’ gaan in ieder geval dit jaar niet omhoog. De Franse regering gaat 3,2 mil­jard investeren in het Franse wegen­net. De onder­han­delin­gen over aan­vul­lende invester­ings­bedra­gen met de snel­weg­be­heerders zijn nog in gang.

Bron en tekst van ACSI Freel­ife. www​.acsifreel​ife​.nl

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief

Schrijf je in en blijf op de hoogte van onze laat­ste nieuwtjes.

Con­tact­gegevens Camp­ing La Garenne

franceOpen van 1 april tot 1 okto­ber 2018.

mailinfo@​campinglagarenne-​ardeche.​fr

phone0033 (0)4 75 62 24 62

house383 Mon­tée de La Garenne
07800 Saint Lau­rent du Pape
Ardèche France

N 44°4934″ — E 4°4544

SARL au cap­i­tal de 9.147,50€ — Siret 350 350 401 00013
RCS Aube­nas B 350 350 401 — N°TVA FR52 350 350 401