Goed om te weten

Open­ing camp­ing­fa­ciliteiten 2018

Bar/​Restaurant/​Snack/​Pizza: 5 mei — 17 september

Zwem­bad en peuter­bad: 5 mei — 17 september

Ani­matie: 26 mei — 15 september

Bood­schap­pen doen

Op 5 minuten lopen van de camp­ing treft u in Saint Lau­rent du Pape, twee bakkert­jes, een slager, een tabacwinkel met Ned­er­landse kran­ten, en een kleine supermarkt.

Op 3 kilo­me­ter van de camp­ing ligt La Voulte sur Rhône. Hier vindt u de grotere super­mark­ten, een aan­tal restau­ran­t­jes, tanksta­tions en op het mark­t­plein aan de Rhône de weke­lijkse markt (op vrijdagochtend).

Vers brood & campingwinkel

Iedere dag lev­ert de bakker uit Beauchas­tel ons vers brood. Baguettes, pain de cam­pagnes, crois­san­t­jes en andere lekkerni­jen. U kunt uw broodbestelling elke dag voor de vol­gende dag doorgeven. De brood­serivce is er van 1 april tot 30 sep­tem­ber (open­ing van de camping).

Onze camp­ing­winkel is een beperkte ser­vice die gericht is op de eerste (camp­ing) lev­ens­mid­de­len behoefte. Grote super­mark­ten bevin­den zich op 3 kilo­me­ter van de camping.

Saint Lau­rent du Pape en haar omgeving

Het dorp Saint Lau­rent du Pape is een klein en rustig dor­pje wat qua aan­bod beperkt is. Hier vind u nog het „rustige Franse leven”. De schit­terende omgev­ing, (een nog onont­dekt stukje Ardèche), nodigt uit voor het maken van prachtige wan­delin­gen, fiets– en autotochten.

Bar­be­cue & open vuur

Van­wege het droge kli­maat en onze lig­ging aan de rand van een bos, is bar­be­cue op hout­skool of op gas absoluut ver­bo­den (departe­men­tale veror­den­ing). Open vuren zijn niet toegestaan.

Een scottel­braai of een andere manier van buiten koken, waar­bij de pro­ducten niet in con­tact staan met vuur, is toegestaan.

Huis­arts & tandarts

In Saint Lau­rent du Pape is een huis­arts– en tan­dart­sprak­tijk geves­tigd. Wij helpen u graag bij het maken van een afspraak. Zieken­huizen bevin­den zich in Valence, op een kleine 20 kilo­me­ter afstand.

Gratis inter­net

Wij beschikken over twee WIFI hotspots. Een bij de recep­tie en één bij de bar/​restaurant. De plaat­sen ron­dom de recep­tie en ron­dom het zwem­bad, bar en restau­rant hebben een goed bereik tot internet.

Belan­grijk om te weten is dat, door de lig­ging van de camp­ing, te mid­den van heuvels, onze inter­net ser­vice min­der snel is dan u wellicht thuis gewend bent.
Het down­loaden van grote bestanden of online strea­men is in de meeste gevallen niet mogelijk. U kunt gebruik maken van het WIFI punt voor het lezen van e-​mail en het bezoeken van websites.

Hon­den & dierenarts

Uw huis­dier is van harte welkom! Achter de camp­ing ligt een mooi bos waar u fijn met uw hond kunt wan­de­len. Verkoel­ing vindt uw vier­voeter in de riv­ier de Eyrieux (circa 10 minuten lopen van de camping).

Op de camp­ing zijn hon­den aangelijnd.

In Frankrijk moeten hon­den zijn gechipt en ingeënt tegen rabiës (hondsdolheid).

In La Voulte sur Rhône (3 km.) vindt u een goede dierenartspraktijk.

Elec­triciteit /​Ampère

Al onze plaat­sen hebben 6 ampère stroomaansluit­ing (1380 Watt). Gebruikt u alleen blauwe, spat­wa­ter­dichte CEE-​stekkers in com­bi­natie met een kabel van neo­preen. Deze kabels zijn te herken­nen aan het opschrift H07RNF, 07RN of RN (bron ANWB). Voor ver­loop­s­no­eren geldt hetzelfde.

Ned­er­landse stekkers of ver­lengk­a­bels kun­nen niet gebruikt worden.

Box­er­short in het zwembad

Box­er­shorts in het zwem­bad zijn niet toeges­taan. Strakke zwem­broeken zijn verplicht.

Was­ma­chine en droger

Op de camp­ing treft u was­ma­chines en een droger aan. Munt­jes zijn te koop bij de receptie.

Ver­huur fietsen

Van medio juni tot medio sep­tem­ber ver­huren wij VTT’s (vélo tout ter­rain). Dit zijn (recre­atieve) moun­tain­bikes. De VVT’s zijn er in ver­schil­lende maten, voor groot en klein.

Ver­huur koelkastjes

U kunt bij ons een eigen koelkast huren. Dit tafelmodel koelkast is circa 84 cm hoog, circa 54 cm breed en circa 53 cm diep. De koelkast heeft een groen­te­lade, leg­plateaus en enkele deurvakken.

Let op: onze voor­raad koelka­s­ten is beperkt. Reserveren is gewenst.

Min­der­valide san­i­tair & Kinder­san­i­tair

Het san­i­tair voor min­der­vali­den bevindt zich in het san­i­tairge­bouw op het bene­den­ter­rein. Deze ruimte is voorzien van een toi­let, douche en wastafel. Op ver­zoek ont­vangt u bij aankomst een eigen sleutel.

In het kinder­san­i­tair treft u een baby­badje, aan­kleed­kussen, kinder­douche, twee kinder­toi­let­jes en een wastafel. Het kinder­san­i­tair bevindt zich in het san­i­tairge­bouw op het benedenterrein.

Afs­tand Utrecht — Camp­ing La Garenne

De afs­tand is circa 1048 km.

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief

Schrijf je in en blijf op de hoogte van onze laat­ste nieuwtjes.

Con­tact­gegevens Camp­ing La Garenne

franceOpen van 1 april tot 1 okto­ber 2018.

mailinfo@​campinglagarenne-​ardeche.​fr

phone0033 (0)4 75 62 24 62

house383 Mon­tée de La Garenne
07800 Saint Lau­rent du Pape
Ardèche France

N 44°4934″ — E 4°4544

SARL au cap­i­tal de 9.147,50€ — Siret 350 350 401 00013
RCS Aube­nas B 350 350 401 — N°TVA FR52 350 350 401