Bij ons werken

Ben je op zoek naar een leuke zomer­baan in Frankrijk?

Voor de peri­ode van 1 mei tot 1 okto­ber heeft camp­ing La Garenne, tevens een erk­end leerbedrijf, vaca­tures voor vakantiekrachten en sta­giairs. De min­i­mum leeftijd voor (vakantie)werk is 18 jaar.

Ieder jaar vra­gen wij voor de vol­gende teams ent­hou­si­aste én hardwerkende

• hore­camedew­erk­ers voor keuken, pizza, snack, bar, restau­rant (bedi­en­ing) van onze Bistro;

• per­son­eel­sle­den voor het beheer van ter­rein en gebouwen, (ter­reinon­der­houd, schoon­maken zwem­bad, san­i­tair, afval ver­wi­jderen etc.);

• recre­atiemedew­erk­ers, die sport– en spelac­tiviteiten kun­nen organ­is­eren en begelei­den; (kinderdisco’s, knut­selu­urt­jes, familiebingo’s, voelt­bal­wed­sti­j­den, vossen­jacht etc.)

• recep­tion­is­ten voor alle voorkomende recep­tiew­erkza­amhe­den, zoals het warm ont­van­gen van de gas­ten, in-​en uitchecken, infor­matie geven, afgeven van de bestelde bro­den etc.;

Wij vra­gen een beschik­baarheid van min­i­maal vier weken, maar het liefst langer. Voor de func­tie van barmedew­erker in de horeca willen we zelfs dat je min­i­maal zes weken beschik­baar bent en beschikt over ervaring.

Stage

Wij werken nauw samen met de oplei­d­ing groen­voorzien­ing AOC Doet­inchem, Twello en Almelo en met de toeris­tis­che oplei­d­ing Rooipan­nen in Eind­hoven. Camp­ing La Garenne is een offi­cieel erk­end buiten­lands stage-​leerbedrijf (Ken­werk en Aequor). De stages kun­nen plaatsvin­den in de peri­odes april, mei, juni, juli, augus­tus, sep­tem­ber, oktober.

Verblijf

Ons per­son­eel verbli­jft op de camp­ing. Wij hebben een gedeelte van ons huis (achter de recep­tie) omge­bouwd als per­son­eel­sruimte, met daarin bed­den, kas­ten, koelkast(en), een keuken, was­ma­chine, eigen tuin etc.

Bij ons werken

Werken op een camp­ing is inten­sief. Aan een vertrouwde en gezel­lige sfeer hechten wij veel waarde. Dat is voor ons alle­maal belan­grijk, en daar doen wij elk jaar weer, samen met het team, ons uiter­ste best voor. Bij ons werken is - in de goede zin van het woord — een onver­getelijke, leerzame en mooie ervar­ing. Voor de meeste per­son­eel­sle­den bli­jft het dan ook niet bij één seizoen.

Ben je komende zomer 18 jaar of ouder, weet je van aan­pakken en denk je dat wij van jouw inzet en ervar­ing gebruik kun­nen maken, mail ons dan je moti­vatie, CV en een recente foto van jezelf. Mailen kan naar: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief

Schrijf je in en blijf op de hoogte van onze laat­ste nieuwtjes.

Con­tact­gegevens Camp­ing La Garenne

franceOpen van 1 april tot 1 okto­ber 2018.

mailinfo@​campinglagarenne-​ardeche.​fr

phone0033 (0)4 75 62 24 62

house383 Mon­tée de La Garenne
07800 Saint Lau­rent du Pape
Ardèche France

N 44°4934″ — E 4°4544

SARL au cap­i­tal de 9.147,50€ — Siret 350 350 401 00013
RCS Aube­nas B 350 350 401 — N°TVA FR52 350 350 401