Dolce Via, Fiets — en wandelpad

Geschreven: vri­jdag 06 maart 2015 Geschreven door Judith

Ik neem u mee naar de ‚Dolce Via’: het fiets — en wan­del­pad op steen­worp afs­tand van onze familiecamping.

De Dolce Via is de naam van de vroegere spoor­baan van de stoomtrein, die des­ti­jds door het dal van de Eyrieux liep, (gele­gen het hart van de Ardèche) en het stadje La Voulte-​sur-​Rhône ver­bond met het hooggele­gen Saint Agrève. De stoomtrein vol­gde de riv­ier de Eyrieux van begin tot eind en doorkruiste een ongerept en schilder­achtig landschap.

Helaas werd in 1968 om finan­ciële rede­nen de stoomtrein opge­heven, wat nog steeds, en vooral door de oud­ere bewon­ers van het dal, wordt betreurd.

Maar hij liet ons iets na: een spoor­baan. Een schit­terend par­cours voor wan­de­laars en fiet­sers, dat de riv­ier op de voet volgt over een afs­tand van 45 km. Een tra­ject dat leidt langs oude boerder­i­jen en fruit­boom­gaar­den, over bruggen en door tun­nels, door nauwe ‚gorges’ en langs steile berghellin­gen. Een schit­terende erfe­nis waar wij erg blij mee zijn.

Beschri­jvin­gen van wan­del– en fiet­stochten over de spoor­baan, ont­vangt u van ons bij aankomst op de camping.

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief

Schrijf je in en blijf op de hoogte van onze laat­ste nieuwtjes.

Con­tact­gegevens Camp­ing La Garenne

franceOpen van 1 april tot 1 okto­ber 2018.

mailinfo@​campinglagarenne-​ardeche.​fr

phone0033 (0)4 75 62 24 62

house383 Mon­tée de La Garenne
07800 Saint Lau­rent du Pape
Ardèche France

N 44°4934″ — E 4°4544

SARL au cap­i­tal de 9.147,50€ — Siret 350 350 401 00013
RCS Aube­nas B 350 350 401 — N°TVA FR52 350 350 401