Verblijf in Voor– en Najaar

Mooi wan­de­len & Fietsen

De natuur ron­dom de camp­ing nodigt uit voor het maken van prachtige wan­delin­gen, fiets– en autotochten.

Een mooi fiets– of wan­del­pad is bijvoor­beeld de vroegere spoor­baan van de stoomtrein, die des­ti­jds door het dal liep. Dit is een breed pad gewor­den, dat nu de naam ‚Dolce Via’ draagt. Dit bij­zon­dere erf­goed zorgt ervoor dat u, al fiet­send of wan­de­lend, het Eyrieux­dal vanuit een nieuw per­spec­tief ziet.

De spoor­baan ligt op steen­worp afs­tand van de camping.

Beschri­jvin­gen van wandel-​, fiets– en auto­tochten liggen voor u klaar bij de receptie.

Op de camp­ing kunt u mee­doen aan: jeu de boules, live muziek, wijn­proeven, koffie koffie, bar­be­cue, etc.

Jeu de Boules in het voorjaar

In het voor­jaar, circa eind mei, spe­len we weke­lijks (drie mid­da­gen per week) gezel­lig jeu de boules. Iedereen is welkom!

Naast deze mid­da­gen wordt er in het voor­jaar ook boules geor­gan­iseerd met de boulesv­erenig­ing uit het dorp. Een gezel­lig uitje voor de boulers van Saint Lau­rent en voor onze gas­ten. Deze mid­da­gen wor­den feestelijk afges­loten met een hapje en een drankje.

Table d’hôtes

Wij nodi­gen u graag uit om aan te schuiven aan onze table d’hôtes.

(ver­volg) Table d’hôtes

Nils maakt dag­verse pro­ducten van het seizoen lekkere drie gangenmenu’s met o.a. Franse gerechten als Gratin dauphi­nois, Boeuf bour­guignon en Sautée de dinde.

Op woens­dag kunt u geni­eten van onze Indone­sis­che avond. Samen met ons team maakt Nils ver­schil­lende gerechten uit de Indone­sis­che keuken: nasi goreng, ren­dang (stoofvlees in kokos), sam­bal goreng telor (hete eieren), gado gado (Indone­sisch groen­te­gerecht), ajam pedis (hete kip), saté, etc., aange­vuld met hete ananas, kroe­poek en pindasaus.

Alle gerechten zijn huis­ge­maakt en met zorg bereid.

Bood­schap­pen doen

Op 5 minuten lopen van de camp­ing treft u in Saint Lau­rent du Pape, twee bakkert­jes, een slager, een tabacwinkel met Ned­er­landse kran­ten, en een kleine supermarkt.

Op 3 kilo­me­ter van de camp­ing ligt La Voulte sur Rhône. Hier vindt u de grotere super­mark­ten, een aan­tal restau­ran­t­jes, tanksta­tions en op het mark­t­plein aan de Rhône de weke­lijkse markt (op vrijdagochtend).

Iedere dag lev­ert de bakker uit Beauchas­tel ons vers brood. Baguettes, pain de cam­pagnes, crois­san­t­jes en andere lekkerni­jen. U kunt uw broodbestelling elke dag voor de vol­gende dag doorgeven.

Huis­arts & tandarts

In Saint Lau­rent du Pape is een huis­arts– en tan­dart­sprak­tijk geves­tigd. Wij helpen u graag bij het maken van een afspraak.

Kort­ing met ACSI

In het voor– en naseizoen kunt u gebruik maken van uw camp­ing­card van ACSI.

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief

Schrijf je in en blijf op de hoogte van onze laat­ste nieuwtjes.

Con­tact­gegevens Camp­ing La Garenne

franceOpen van 1 april tot 1 okto­ber 2018.

mailinfo@​campinglagarenne-​ardeche.​fr

phone0033 (0)4 75 62 24 62

house383 Mon­tée de La Garenne
07800 Saint Lau­rent du Pape
Ardèche France

N 44°4934″ — E 4°4544

SARL au cap­i­tal de 9.147,50€ — Siret 350 350 401 00013
RCS Aube­nas B 350 350 401 — N°TVA FR52 350 350 401