Pétanque met Le Maire

Geschreven: vri­jdag 03 juni 2016 Geschreven door Judith

Dins­dag hebben we weer met de club uit ons dorp gebould. Met han­den en voeten werd er gecom­mu­niceerd, gespeeld en vooral gelachen. De dames van de boulesv­erening­ing ston­den de dag ervoor al in de keuken om lekkere quiches en taart­jes klaar te maken, die na de speelmid­dag met elkaar gegeten werden.

De burge­meester was erbij, hij reikte de prijs uit! Mooi hè, zo gemoedelijk dat hier nog gaat.

De foto hier­naast stond de vol­gende dag in de plaat­selijke krant.

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief

Schrijf je in en blijf op de hoogte van onze laat­ste nieuwtjes.

Con­tact­gegevens Camp­ing La Garenne

franceOpen van 1 april tot 1 okto­ber 2018.

mailinfo@​campinglagarenne-​ardeche.​fr

phone0033 (0)4 75 62 24 62

house383 Mon­tée de La Garenne
07800 Saint Lau­rent du Pape
Ardèche France

N 44°4934″ — E 4°4544

SARL au cap­i­tal de 9.147,50€ — Siret 350 350 401 00013
RCS Aube­nas B 350 350 401 — N°TVA FR52 350 350 401