Tol­badges op tolwegen

Geschreven: zondag 01 novem­ber 2015 Geschreven door Judith

Met de tol­badge op de tol­we­gen in Frankrijk kunt u elek­tro­n­isch uw tol betalen op het gehele Franse snel­we­gen­netwerk en bij automa­tis­che tolpoorten. Daar­naast kunt u bij ongeveer 250 parkeerterreinen/​garages met de tol­badge betalen. U schaft de tol­badge Frankrijk aan in één van de ANWB winkels of online in de web­winkel van de ANWB.

Met de tol­badge kunt u:
• Aparte rijstro­ken gebruiken bij tolpoorten in héél Frankrijk.
• Gebruik maken (betalen) van meer dan 250 Franse par­keert­er­reinen en garages.
• Veel tijd besparen.

Kosten tol­badge:
• Aan­schaf badge: € 9,50 ANWB leden en € 11,- voor niet ANWB leden.
• € 2,50 per maand (alleen in de maan­den dat de badge wordt gebruikt).
• De geldende toltarieven.

De tol­badge is voor mensen die regel­matig naar Frankrijk reizen (gemid­deld 1 x per jaar). Dit aangezien er een con­tract afges­loten moet wor­den. Als u slechts een­ma­lig naar Frankrijk reist is de tol­badge niet geschikt. U kunt dan beter betalen met con­tant geld of creditcard.

Bron en tekst ANWB. Meer infor­matie over dit onder­w­erp (hoe het werkt, aan­vra­gen etc.), klik hier.

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief

Schrijf je in en blijf op de hoogte van onze laat­ste nieuwtjes.

Con­tact­gegevens Camp­ing La Garenne

franceOpen van 1 april tot 1 okto­ber 2018.

mailinfo@​campinglagarenne-​ardeche.​fr

phone0033 (0)4 75 62 24 62

house383 Mon­tée de La Garenne
07800 Saint Lau­rent du Pape
Ardèche France

N 44°4934″ — E 4°4544

SARL au cap­i­tal de 9.147,50€ — Siret 350 350 401 00013
RCS Aube­nas B 350 350 401 — N°TVA FR52 350 350 401