Race f ietsen

Geschreven: vri­jdag 01 mei 2015 Geschreven door Joke en John Schouten

Race­fi­et­sen vanaf camp­ing La Garenne! Joke en John Schouten in de pen:

In de nabije omgev­ing kun­nen de geoe­fende fiet­sers hun hart ophalen. Met de race­fi­ets zijn leuke tochten te maken van ongeveer 60 tot 100 km met daarin klimw­erk van rond de 5 a 6 %.

Maar op steen­worp afs­tand van camp­ing La Garenne ligt ook een echte kuiten­bi­jter, namelijk: de „Col de Serra Mure”. Deze Col meet ongeveer 7 km en heeft een sti­jgingsper­cent­age van 7 % met ook enkele stukken van gemid­deld 10%!

Voor een ronde van 100 km is het leuk om richt­ing het westen te rij­den, langs de plaat­sen St. Pier­re­ville, Mezil­hac en over Col des Qua­tres Vios (1150 m). Het eerste deel loopt gelei­delijk omhoog, waarna het tweede gedeelte dal­end richt­ing camp­ing verloopt.

Richt­ing het noor­den is de mogelijkheid om via Vernoux en Vivarais, Lamas­tre aan te doen. Hier­bij zit je dan ook al gauw op een rit van 100 km.

Een uit­stap aan de andere kant van de Rhône, is richt­ing het bergmassief „de Ver­cors”.
Dit prachtige en rustige natu­urge­bied is de moeite waard om met de fiets te doorkruisen.

Bij de recep­tie zijn uit­gezette race­fi­et­stochten te verkrijgen.”

Deze tekst is geschreven door John en Joke Schouten (zie foto). Zij zijn ervaren race­fi­et­sers en komen ieder jaar kam­peren op La Garenne. Ieder jaar komen ook de race­fi­et­sen mee. Ze ken­nen de omgev­ing goed.

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief

Schrijf je in en blijf op de hoogte van onze laat­ste nieuwtjes.

Con­tact­gegevens Camp­ing La Garenne

franceOpen van 1 april tot 1 okto­ber 2018.

mailinfo@​campinglagarenne-​ardeche.​fr

phone0033 (0)4 75 62 24 62

house383 Mon­tée de La Garenne
07800 Saint Lau­rent du Pape
Ardèche France

N 44°4934″ — E 4°4544

SARL au cap­i­tal de 9.147,50€ — Siret 350 350 401 00013
RCS Aube­nas B 350 350 401 — N°TVA FR52 350 350 401