Afs­tud­eren HTRO in Diemen

Geschreven: dins­dag 24 feb­ru­ari 2015 Geschreven door Tessa

Hoi alle­maal! Ik zal me eerst even voorstellen: Mijn naam is Tessa Bei­jert en ik studeer Hoger Toeris­tisch en Recre­atief onder­wijs in Diemen.

Op dit moment zit ik in de laat­ste fase van mijn oplei­d­ing, ik ben ein­delijk aan het afs­tud­eren! Afgelopen twee jaar heb ik in de zomers bij Camp­ing La Garenne gew­erkt. Het werken op de camp­ing en het bedrijf zijn mij heel goed bevallen. Daarom ben ik nu aan het afs­tud­eren voor de camp­ing. Ik ben nu al druk bezig met het schri­jven van mijn onderzoeksvoorstel.

In april gaat het veld­w­erk van start. Dit houdt in… enquêtes, enquêtes en enquêtes! Hier­bij kan ik jul­lie hulp heel goed gebruiken! Ik ga onder­zoek doen naar de wensen en behoeften van de gas­ten in het voorseizoen.

Verbleef u de afgelopen drie jaar op Camp­ing La Garenne? Dan hoop ik dat ik op u mag reke­nen in april. Ik zal u op de hoogte stellen via Face­book, de mail of hier op het schri­jf­bord.
Hopelijk kan ik na het veld­w­erk een mooi en bruik­baar rap­port schri­jven voor de camping.

Ik hoop voor de zomer klaar te zijn met mijn studie, maar dat bli­jft nog even span­nend. Ik houd jul­lie op de hoogte!
Tessa Bei­jert

Ps. Ook komende zomer ben ik weer aan­wezig om het team te ver­sterken! Net als vorige seizoe­nen kunt u mij weer vin­den in de bar en het restaurant.

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief

Schrijf je in en blijf op de hoogte van onze laat­ste nieuwtjes.

Con­tact­gegevens Camp­ing La Garenne

franceOpen van 1 april tot 1 okto­ber 2018.

mailinfo@​campinglagarenne-​ardeche.​fr

phone0033 (0)4 75 62 24 62

house383 Mon­tée de La Garenne
07800 Saint Lau­rent du Pape
Ardèche France

N 44°4934″ — E 4°4544

SARL au cap­i­tal de 9.147,50€ — Siret 350 350 401 00013
RCS Aube­nas B 350 350 401 — N°TVA FR52 350 350 401