Kerst in Saint Lau­rent du Pape

Geschreven: dins­dag 23 decem­ber 2014 Geschreven door Nils

Kerst in ons dorp Saint Laurent-​du-​Pape is op het eerste gezicht geen opwindende gebeurtenis.

Ik herin­ner mij, dat wij hier jaren gele­den onze eerste Kerst beleef­den, en van het feest eigen­lijk weinig merk­ten. Van een ker­sts­feer was nauwelijks sprake. Alleen de slingers met gek­leurde lam­p­jes boven de dorpsstraat, moesten duidelijk maken dat het ker­st­tijd was. Voor ons was dit een vreemde ervar­ing, omdat wij het anders gewend waren.

Dat ‚anders’ heeft waarschi­jn­lijk te maken met de gewoonte in Ned­er­land om ‚s avonds de gordi­j­nen open te houden, waar­door rond de Kerst de sfeer­vol ver­lichte huiskamers com­pleet met ker­st­boom van buiten af te zien zijn. Dat geeft aan het straat­beeld een feestelijk aanzien. Hier in Frankrijk is dat juist omge­keerd, omdat ‚s avonds de luiken her­metisch ges­loten zijn.

Wij hebben een keer het voor­recht gehad te zijn uitgen­odigd bij een Franse fam­i­lie voor de ‚Réveil­lon’ op Ker­stavond, en hebben toen ver­rast kun­nen con­stateren dat daar (achter ges­loten luiken, weliswaar) Kerst gevierd werd met even­veel over­gave als bij ons in Nederland.

De ‚Réveil­lon’ op Ker­stavond vormt het hoogtepunt van de ker­stvier­ing. Het is een uit­ge­breid souper met tra­di­tionele gerechten, dat laat op de avond wordt genut­tigd, en waar­bij de gehele fam­i­lie (in de ruim­ste zin van het woord) aan­wezig is. Na het eten wordt gewoon­lijk de Nacht­mis bijge­woond, waarna men zich thuis weer om de tafel schaart voor de (alweer tra­di­tionele) ‚bûche de Noël’ (een soort cakege­bak met crème en chocola), en, hoe kan het anders, de champagne!

Nu, na zoveel jaren, is er in het dorp eigen­lijk weinig veran­derd. Steev­ast begin decem­ber hangt men boven de dorpsstraat de slingers weer op, met dit ver­schil, dat het aan­tal zich iets heeft uit­ge­breid, en de lam­p­jes niet meer gek­leurd zijn, maar wit.

Wij wensen u voor straks gezel­lige feestda­gen en een gelukkig Nieuwjaar!

Judith & Nils

PS : In ver­band met onze vakantie in Oost­en­rijk, zult u ons dit jaar niet tre­f­fen op de beurs in Roden (eind december).

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief

Schrijf je in en blijf op de hoogte van onze laat­ste nieuwtjes.

Con­tact­gegevens Camp­ing La Garenne

franceOpen van 1 april tot 1 okto­ber 2018.

mailinfo@​campinglagarenne-​ardeche.​fr

phone0033 (0)4 75 62 24 62

house383 Mon­tée de La Garenne
07800 Saint Lau­rent du Pape
Ardèche France

N 44°4934″ — E 4°4544

SARL au cap­i­tal de 9.147,50€ — Siret 350 350 401 00013
RCS Aube­nas B 350 350 401 — N°TVA FR52 350 350 401