Bro­cantes in La Voulte sur Rhône

Geschreven: don­derdag 12 feb­ru­ari 2015 Geschreven door Judith

In La Voulte sur Rhône (3 km. van de camp­ing) is iedere 4e zondag van de maand een grote sfeer­volle bro­cante (marché aux puces).

Liefheb­bers van rom­mel­mark­ten kun­nen hier volop geni­eten. Aan­vang 7.00 uur tot circa 12.00 uur.

Voor 2015 vallen deze zonda­gen op:

26 april
24 mai
28 juni
26 juli
23 augus­tus
27 sep­tem­ber


Schrijf je in voor de Nieuwsbrief

Schrijf je in en blijf op de hoogte van onze laat­ste nieuwtjes.

Con­tact­gegevens Camp­ing La Garenne

franceOpen van 1 april tot 1 okto­ber 2018.

mailinfo@​campinglagarenne-​ardeche.​fr

phone0033 (0)4 75 62 24 62

house383 Mon­tée de La Garenne
07800 Saint Lau­rent du Pape
Ardèche France

N 44°4934″ — E 4°4544

SARL au cap­i­tal de 9.147,50€ — Siret 350 350 401 00013
RCS Aube­nas B 350 350 401 — N°TVA FR52 350 350 401