Kam­peren op La Garenne

Onze staan­plaat­sen
Onze staan­plaat­sen zijn gro­ten­deels aan­gelegd op vlak ter­rein en voor een klein deel in ter­rassen. Ze zijn op speelse wijze afge­bak­end door bomen, stru­iken of lage muurtjes.

Deze muurt­jes zijn gebouwd van riv­ierkeien (rolkeien), in de typ­is­che bouw­stijl van de Ardèche.

De afmetin­gen van de staan­plaat­sen var­iëren van circa 80m2 tot circa 130m2.

Alle staan­plaat­sen hebben stroomaansluit­ing van 6 Ampère. Enkele staan­plaat­sen hebben een mogelijkheid voor 10 Ampère.

Op onze camp­ing is de grond hard en rot­sachtig (een lastige eigen­schap van de Ardèche!), waar­door het gebruik van rot­spen­nen vaak noodza­ke­lijk is. Rot­spen­nen zijn bij de recep­tie verkrijgbaar.

Water­tap­pun­ten met drinkwa­ter vindt u op ver­schil­lende plaat­sen ver­spreid op het terrein.

Camp­ingter­rein & faciliteiten
Het camp­ingter­rein, dat omgeven is door de heuvels van het Eyrieux­dal, bestaat uit twee niveaus : het boven­ter­rein en het bene­den­ter­rein. Het hoogtev­er­schil is circa 25 meter.

Op het boven­ter­rein bevin­den zich de recep­tie, het winkeltje, de bib­lio­theek en het afhaalpunt voor de brood­ser­vice. De staan­plaat­sen zijn er rustig gele­gen en liggen niet ver van het pad naar het bos of naar het dorp.

Het bene­den­ter­rein ligt in een soort vallei, waar­door een smal beekje stroomt. Deze beek staat voor het groot­ste deel van het jaar droog.

Op het bene­den­ter­rein bevin­den zich het mooie L-​vormige zwem­bad met peuter­bad, het restau­rant, de snack­bar en de bar. Op het gezel­lige ter­ras, dat uitzicht biedt op het zwem­bad, kunt u sfeer­vol onder de moer­bei­bomen een drankje nut­ti­gen of een lekker hapje eten.

Voor onze kleine gas­ten hebben we, eve­neens op het bene­den­ter­rein, een veilige, mooie speel­tuin gebouwd.

De camp­ing beschikt over twee mod­erne san­i­tairge­bouwen (een op het boven­ter­rein en een op het bene­den­ter­rein). Het san­i­tairge­bouw op het bene­den­ter­rein heeft san­i­tair voor min­der­vali­den en een baby-​/​kinderruimte. De toi­let­ten in het san­i­tairge­bouwen zijn voorzien van toiletpapier.

Sport
Liefheb­bers van sport kun­nen zich uitleven op ons vol­ley­balveld, jeu de boulester­rein (op het bene­den­ter­rein), of achter de tafel­tennistafels (in de overdekte ruimte bij de bar). Een potje ‚rond de tafel’ wordt hier dagelijks gespeeld door onze jon­gere gasten.

Koelkast huren
Koelka­s­ten zijn bij ons te huur. Wel doet u er ver­standig aan deze tevoren te reserveren, want het aan­tal is beperkt.

Tarieven, plat­te­grond, beschik­baarheid en reserveren

Voor de tarieven klikt u hier.

Wilt u reserveren, klikt u dan hier.

Voor de camping-​plattegrond klik hier.

Voor diverse vra­gen kunt u ons bereiken via con­tact, of via 0033 475 62 24 62.

Kanovaren

Een kan­otocht op de riv­ier de Ardèche is dè ont­moet­ing met de indruk­wekkende Pont d’Arc en de spec­tac­u­laire Gorges van de Ardèche.

kano

Klim­men

Klim­men, klauteren en tokke­len! Een actieve en uitda­gende dag voor zowel groot en klein. Er is al een par­cour voor klein­t­jes vanaf 2 jaar.

klimmen

Fiet­sen

Ont­dek per fiets de oude spoor­baan door het dal van de Eyrieux. Nu onder de naam ‚Dolce Via’, vormt deze een prachtig fietspar­cours dat tussen St. Lau­rent en Le Chey­lard een ongerept en schilder­achtig land­schap doorkruist.

spleet

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief

Schrijf je in en blijf op de hoogte van onze laat­ste nieuwtjes.

Con­tact­gegevens Camp­ing La Garenne

franceOpen van 1 april tot 1 okto­ber 2018.

mailinfo@​campinglagarenne-​ardeche.​fr

phone0033 (0)4 75 62 24 62

house383 Mon­tée de La Garenne
07800 Saint Lau­rent du Pape
Ardèche France

N 44°4934″ — E 4°4544

SARL au cap­i­tal de 9.147,50€ — Siret 350 350 401 00013
RCS Aube­nas B 350 350 401 — N°TVA FR52 350 350 401