De kinderen op Camp­ing la Garenne

Een goede sfeer, ons doel!

Tij­dens ons hoog­seizoen is de sfeer ron­duit gemoedelijk. Nieuwe vriend­schap­pen voor uw kinderen zijn snel ges­loten. Er is dagelijks veel aan­dacht voor sport en spel.

Ons ani­mati­eteam spreekt Nederlands.

Voor de klein­t­jes is er ‚s ocht­ends knut­se­len in de bar, waar u, als u trek heeft, ook koffie kunt bestellen.

Ook bakken we pan­nenkoeken en pizza’s met hen, die we daarna met elkaar ope­ten. We organ­is­eren spel­let­jes op de camp­ing, zoals lev­end bingo, lev­end strat­ego, etc.

Soms hebben we uw hulp nodig, voor bijvoor­beeld de vossen­jacht. Dit is dikke pret voor de hele familie.

Bobby en Babet

Bobby en Babet wonen op de camp­ing. Waar pre­cies, dat weet eigen­lijk nie­mand. Waarschi­jn­lijk onder de grond, want Bobby en Babet zijn twee koni­jn­t­jes. Ze komen weke­lijks langs om te spe­len met de kinderen.

Ze komen vaak tegen het einde van de dag, wan­neer zij wakker wor­den uit hun slaap. Wan­neer zij op vri­jda­gavond komen is het extra gezel­lig. Dan dansen we met Bobby en Babet in pyjama, voor het slapen gaan.

Sport en Spel

Voor de groteren organ­is­eren we onder andere, sport en spel in en om het zwem­bad, speur­tocht, vossen­jacht, wed­stri­j­den, zoals: vol­ley­bal, tafel­ten­nis, water­polo, etc.

Daar­naast is er weke­lijks voor alle­maal: moon­lightswim­ming, live– muziek, etc.

Peuter­bad

Op het bene­den­ter­rein bevindt zich het mooie L-​vormige zwem­bad met ons, in 2017, geheel vernieuwde peuter­bad. Het peuter­bad is circa 50m² groot en voorzien van ver­schil­lende soorten ludieke en inter­ac­tieve, kleurige spee­lat­tributen. Het zwem­bad­wa­ter wordt ver­warmd door de zon.

Speel­tuin

Voor onze kleine gas­ten hebben we op het bene­den­ter­rein een veilige, mooie speel­tuin gebouwd. Op de grond ligt kun­st­gras met een dem­plaag. De speel­tuin is met een hek omheind.

Kinder– & baby ruimte

In het san­i­tairge­bouw op ons bene­den­ter­rein is een aparte ruimte voor kinderen. U treft daar een baby­badje, aan­kleed­kussen, kinder­douche, kinder­toi­let­jes, en een wastafel.

Jeu de boules

Naast het zwem­bad, mooi beschut onder de pla­ta­nen, vindt u onze jeu de boules­baan. In het voor­jaar organ­is­eren wij daar vriend­schap­pelijke com­peti­ties met de boulers uit het dorp.

Vol­ley­balveld

Gezel­ligheid ron­dom het vol­ley­balveld. Jong en oud doet fanatiek mee tij­dens de wed­stri­j­den die hier weke­lijks geor­gan­iseerd worden.

Peuter­bad

Ons peuter­bad is voorzien van ver­schil­lende soorten, ludieke speeltat­tributen! Met een mooie gli­jbaan, Car­o­line de schilpad, Simon de slang en andere leuke spelen.

Tafel­ten­nis

In de overdekte ruimte bij de bar staan twee tafel­tennistafels. Daar is altijd wel iemand te vin­den voor een potje ‚rond de tafel’.

Speel­tuin

Naast de vertrouwde schom­mel en wip­wap, wordt de fan­tasie van de hele klein­t­jes aange­wakkerd door een leuk stoomtrein­tje. Er is een uitda­gend klim­rek voor de grotere kinderen.

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief

Schrijf je in en blijf op de hoogte van onze laat­ste nieuwtjes.

Con­tact­gegevens Camp­ing La Garenne

franceOpen van 1 april tot 1 okto­ber 2018.

mailinfo@​campinglagarenne-​ardeche.​fr

phone0033 (0)4 75 62 24 62

house383 Mon­tée de La Garenne
07800 Saint Lau­rent du Pape
Ardèche France

N 44°4934″ — E 4°4544

SARL au cap­i­tal de 9.147,50€ — Siret 350 350 401 00013
RCS Aube­nas B 350 350 401 — N°TVA FR52 350 350 401